GEKON® Partner Medzinárodných pretekov HORSKÝCH ZÁCHRANNÝCH SLUŽIEB

Dňa 3. Marca 2016 sponzorujeme Medzinárodné preteky horských záchranárov

Každý učastník preteku dostane od nás navzorovanú Multifunkčnú šatku (šál) GEKON®

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Usporiadateľ :
Horská služba Západné Tatry - Juh
v spolupráci s Horskou záchrannou službou


ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
Riaditeľ pretekov: Rudolf Macho
Veliteľ tratí: Ing. Dušan Trizna
Hlavný rozhodca: Ing. Ľubomír Suský
Hlavný lekár: MUDr. Ján Hajaš
Hospodár pretekov: Ing. Pavel Čáni
Tajomník: Ing. Otto Drenka
Propagácia: Aktivity Liptovský Hrádok
Matúš Kručay


DÁTUM A MIESTO KONANIA PRETEKOV :
12. marca 2016, Žiarska dolina
FORMA PRETEKOV: Kombinácia SKI ALP preteku (rallye systém) a transportu zraneného
PODMIENKA ÚČASTI: Preteky sú určené pre členov horských záchranných systémov a pre
čakateľov. Čakateľ sa môže zúčastniť len vo dvojici s riadnym členom
horskej služby

dna-3-marca-2016-sponzorujeme-medzinarodne-preteky-horskych-zachranarov
ŠTARTOVNÉ : 15 € / osoba
PREZENTÁCIA : V deň pretekov od 7:00 hod. na chate Spojár v Žiarskej doline.
PROGRAM :
7:15 – 8:45 prezentácia
8:45 – 9:00 výklad trate
9:15 štart pretekov
14:00 obed
16:00 vyhlásenie výsledkov


INFORMÁCIE :
Rudolf Macho,  +421 0904 366 600
Pavol Čáni,  , +421 905 012 594
Ing. Otto Drenka,  +421 903 960 487,otto.drenka@nokia.com
KONTAKT NA UBYTOVANIE :
Chata Spojár, Pavol Noris,  +421 918 661064
Prihlášky zašlite mailom na adresu: otto.drenka@nokia.com najneskôr do 28. februára 2016!


SÚŤAŽNÝ PORIADOK
Pretekov sa zúčastňujú dvojčlenné družstvá s platným preukazom člena záchrannej služby.
Preteky sa skladajú z lyžiarskej časti, ošetrenia zraneného (dvojica si losuje jedno z troch zranení),
zvozu pacienta (nemeria sa čas, nie je povolený dotyk s bránkou) a KPR, vyhodnocovanou
počítačom.
Víťazná dvojica obdrží Putovný pohár pretekov. V prípade tretieho víťazstva dvojice v rade alebo
piateho víťazstva jednotlivca v rade, pohár zostáva víťazovi natrvalo.
Kategórie:
A - súčet rokov dvojice do 80 rokov.
B - súčet rokov dvojice od 80 rokov do 100 rokov.
C - súčet rokov dvojice nad 100 rokov.
Lekárske prehliadky: Každá dvojica sa musí preukázať zdravotnou prehliadkou platnou pre rok
2016.


Výstroj a výzbroj súťažiaceho:
Lyže minimálnej dĺžky 165 cm + lyžiarske palice
Stúpacie pásy 1 pár a stúpacie železá
Hľadací lavínový prístroj
Horolezecký čakan + horolezecká prilba
Sedací úväz + dve karabíny
Lavínová sonda
Dve slučky minimálnej dĺžky 2 metre
Lekárnička – 1 ks elastický obväz, 2 ks sterilný obväz, trojrohá šatka, termo fólia
Lavínová lopatka
Oblečenie: vetrovka + nohavice proti vetru, flees bunda, prípadne kombinéza, čiapka, rukavice
Usporiadateľ zabezpečí zvozné sane, deku a materiál potrebný na ošetrenie pacienta.


ORGANIZÁTOR SI VYHRADZUJE PRÁVO ZMENY TRATÍ PODĽA SNEHOVÝCH
A POVETERNOSTNÝCH PODMIENOK
PRETEKÁRI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV NA VLASTNÉ NEBEZPEČENSTVO